Χαρακτηριστικά

ΔΙΑΣΤΑΣΗ                ΒΑΛΒΙΔΑ         ΜΑΡΚΑ
225/250-14                   TR 4             FEDERAL
250/275-14                   TR 4             FEDERAL
275/300-14                   TR 4             FEDERAL
130/140-90×15             TR 4             FEDERAL

225/250-16                   TR 4             FEDERAL
250/275-16                   TR 4             FEDERAL
325/350-16                   TR 4             FEDERAL
425/450-16                   TR 4             FEDERAL

200/225-17                   TR 4              FEDERAL
200/225-17                   TR 4              NRG – Ind
200/225-17                   TR 4              NRG – PRC
225/250-17                   TR 4               FEDERAL

225/250-17                   TR 4               MAXIMA
225/250-17                   TR 4               NRG – Ind
225/250-17                   TR 4               NRG – PRC
225/250-17                   TR 4               ORION

250/275-17                   TR 4               FEDERAL
250/275-17                   TR 4               MAXIMA
250/275-17                   TR 4               NRG – Ind
250/275-17                   TR 4               NRG – PRC

250/275-17                   TR 4               ORION
275/300-17                   TR 4               FEDERAL
325/350-17                   TR 4               FEDERAL
350/400-17                   TR 4               FEDERAL

425/450-17                   TR 4               FEDERAL
425/450-17                   TR 4               NRG – NR
450/460-17                   TR 4               FEDERAL
500/510/530-17           TR 4              FEDERAL

250/275-18                  TR 4               FEDERAL
275/300-18                  TR 4               FEDERAL
325/350-18                  TR 4               FEDERAL
350/400-18                  TR 4              FEDERAL

400/450-18                 TR 4               FEDERAL
400/450-18                 TR 4               NRG – NR
460/510-18                  TR 4               FEDERAL
250/275-19                  TR 4               FEDERAL

325/350-19                 TR 4               FEDERAL
350/400-19                 TR 4              FEDERAL
400/425-19                  TR 4             FEDERAL
425/450-19                  TR 4              FEDERAL

275/300-21                 TR 4              FEDERAL
275/300-21                 TR 4              NRG – NR
200X50                      DIN7777       FEDERAL
300/350-4                  TR 87            FEDERAL

530/450-6                 TR 87             FEDERAL
250/275-8                 TR 87             FEDERAL
300/350-8                 TR 87              FEDERAL
350/400-8                 TR 13              FEDERAL

350/400-8                 TR 13            MAXIMA
350/400-8                 TR 13            ORION
350/400-8                 TR 87            FEDERAL
350/400-8                 TR 87            MAXIMA

250/275-10                TR 87            FEDERAL
300/350-10                TR 87           FEDERAL