Χαρακτηριστικά

ΔΙΑΣΤΑΣΗ                  ΜΑΡΚΑ         ΒΑΛΒΙΔΑ         

121/2x175x21/4          DEESTONE         AV
121/2x175x21/4          SWALLOW           AV
14×175                       DEESTONE          AV
14×175                       SWALLOW            AV
16×190/2125              DEESTONE          AV
16×190/2125              SWALLOW            AV
18×190/2125              DEESTONE          AV
18×190/2125              SWALLOW            AV
20×190/2125              DEESTONE          AV
20×190/2125              SWALLOW            AV
20×190/2125              MAXIMA               AV
24×13/8                      DEESTONE          AV
24×190/2125              DEESTONE          AV
24×190/2125              DEESTONE          AV48mm
24×190/2125              SWALLOW            AV
24×190/2125              MAXIMA               AV
26×1.3/8                     DEESTONE          AV
26×1.3/8                     SWALLOW            AV
26×190/2125              DEESTONE          AV
26×190/2125              DEESTONE          AV48mm
26×190/2125              DEESTONE          FV48mm
26×190/2125              SWALLOW            AV
26×190/2125              SWALLOW            FV60mm
26×190/2125             MAXIMA                 AV
27×1.1/4                    DEESTONE            AV
27×1.1/4                    SWALLOW             AV
27.5×2.10/2.25          MAXIMA                 AV
700×19/23                 DEESTONE            FV
700×19/23                 DEESTONE            FV48mm
700×19/23                 SWALLOW              F/V
700×25/32C              DEESTONE             AV
700×35/43C              DEESTONE             AV
700×35/43C              DEESTONE             FV48mm
700×35/43C              SWALLOW               AV
700×35/43C              SWALLOW               FV60mm
700×35/43C              MAXIMA                  AV
28×1.1/2                    DEESTONE            AV
28×1.1/2                    SWALLOW             AV