Χαρακτηριστικά

Ελαστικό ποδηλάτου της εταρείας Caballo.