Χαρακτηριστικά

Ελαστικό ποδλάτου της εταιρείας Caballo.