Χαρακτηριστικά

Ελάστικο ποδηλάτου της εταρείας Caballo.