Χαρακτηριστικά

Ελαστικό ποδηλάτου της εταρειας Caballo.